ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες για κατέβασμα και εκτύπωση. Ισχύουν μονο αν αποσταλούν με fax.