ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

Α'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 8ΕΤΙΑΣ.

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΕΛΛΕΙΜΑ

1

1991

8.622.511.361

6.760.251.563

1.862.259.789

-

2

1992

10.037.510.896

7.629.182.778

2.408.328.119

-

3

1993

10.753.161.769

8.525.848.769

2.227.313.000

-

4

1994

15.552.191.744

8.522.052.195

7.030.139.549

-

5

1995

16.527.279.535

10.495.044.888

6.032.234.647

-

6

1996

20.926.152.482

11.889.166.145

9.036.986.337

-

7

1997

22.714.112.451

13.927.321.597

8.786.790.854

-

8

1998

26.091.238.804

15.633.364.841

10.457.873.963

-

Ειδικότερα κατά το έτος 1998 το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών που χορηγήθηκαν ανήλθε σε 14.191.464.629 δρχ. ποσοστό 90,78% του συνόλου των εξόδων έναντι 12.747.125.038 δρχ. του έτους 1997.

Τα έξοδα Διοίκησης ανήλθαν σε 389.522.802 δρχ. (αφορά μισθοδοσία προσωπικού και λειτουργικά έξοδα Ταμείου) και καλύπτουν του 2,49% του συνόλου των πληρωμών έναντι 405.907.905 δρχ. του έτους 1997 και οι λοιπές πληρωμές σε 1.052.377.410 δρχ. ποσοστό 6,73% του συνόλου των εξόδων έναντι 774.288.654 δρχ. του έτους 1997.

Σε σχέση με το έτος 1997 τα έσοδα του έτους 1998 παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.377.126.353 δρχ. αύξηση κατά 14,86% περίπου.

Τα έξοδα του έτους 1998 παρουσιάζονται αυξημένα έναντι του έτους 1997 κατά 1.706.043.244 δρχ. αύξηση κατά 12,24% περίπου.

 

β'. Τα διαθέσιμα του Ταμείου στην Τράπεζα Ελλάδος ανέρχονται σήμερα στο ύψος των 60.000.000.000 δρχ. περίπου.

γ'. Αριθμός βοηθηματούχων:

1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

16.826

17.218
17.430
17.673
18.165
18.436
18.645
18.830

 

 

δ'. Σχέση συνταξιούχων προς ασφαλισμένους το 1997: 1: 2

ε'. Το Ταμείο χορηγεί στους βοηθηματούχους του 14 μηνιαία βοηθήματα (12 μηνιαία, Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας).

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μετά την 16η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, το Δώρο Πάσχα 10 ημέρες πριν την ημέρα της Κυριακής του Πάσχα και το επίδομα αδείας την 1η Ιουνίου κάθε χρόνου.

Η πληρωμή των βοηθημάτων γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 24η ημέρα κάθε μήνα μέσω του συστήματος ON LINE της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την επίδειξη ενός πάγιου Αριθμού Μητρώου που γνωστοποιεί το Ταμείο στο βοηθηματούχο και της Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση που συμπίπτει η πρώτη εργάσιμη ημέρα με την 24η κάθε μήνα να είναι αργία, οι βοηθηματούχοι θα λαμβάνουν το βοήθημά τους, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 25ης αυτού του μήνα.

Η προθεσμία πληρωμής των βοηθημάτων είναι τρίμηνη.

Σε περίπτωση που ο βοηθηματούχος δεν εισπράξει τα βοηθήματα εντός τριμήνου λόγω σοβαρού κωλύματος το Ταμείο κατόπιν υποβολής αίτησης δικαιούχου και αφού ελέγξει την κατάσταση των ανεξόφλητων βοηθημάτων δίδει εντολή για ισόποση πληρωμή με το ίδιο σύστημα.