Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26 - 104 37 - ΑΘΗΝΑ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ: 340 08 - 100 29 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 5243 804 - 210 5247 019
e - mail: tadky@otenet.gr

Ευρετήριο τηλεφώνων και υπαλλήλων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.