ΘΕΣΕΙΣ
"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 42ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 2 ΚΑΙ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013."
ΑΘΗΝΑ-1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 41ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 24, 25, 26 ΚΑΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ."
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
" Η Διακήρυξη Αρχών και Στόχων της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 38ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2009 στα Χανιά."
ΑΘΗΝΑ-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
" Διακήρυξη της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. για τις αρχαιρεσίες των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού."
ΑΘΗΝΑ-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
" Η πρόταση της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 36ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τις Προνοιακές Δομές των Ο.Τ.Α. "
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
" Η πρόταση της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 36ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την επίλυση του προβλήματος των Συμβασιούχων. "
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
" Πλαίσιο Θέσεων και κατευθύνσεων της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 36ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α."
ΑΘΗΝΑ-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
" Εισήγηση στο 1ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. για την ισότητα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α."
ΑΘΗΝΑ-2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
" Εισήγηση στο 1ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. για το ρόλο της παράταξης και την λειτουργία της στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδίοικηση."
ΑΘΗΝΑ-2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
"5ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.:Πλαίσιο Κατευθύνσεων-Θέσεων. Αντεπίθεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. "
ΑΘΗΝΑ-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
"Διακήρυξη Αρχών και Στόχων της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. στο 35ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. "
ΡΟΔΟΣ -10 ΜΑΪΟΥ 2006
"Η Διακήρυξη Αρχών και Στόχων της Π.Α.Σ.Κ.Ε. -Ο.Τ.Α. που ψηφίστηκε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μελών της παράταξης στην Αθήνα, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2004."
ΑΘΗΝΑ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Πειραιά."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Το ψηφοδέλτιο και οι θέσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Γ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών."
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
"Οι θέσεις - προτάσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. στο 33ο Καταστατικό - Οργανωτικό και 34ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α."
ΑΘΗΝΑ - 29 και 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"Αρχές Δεοντολογίας της Π.Α.Σ.Κ. -Δ.Υ. που ψηφίστηκαν στο συνέδριο της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2004."
ΑΘΗΝΑ - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004.

"Διακήρυξη Αρχών και Στόχων στη Νέα Εποχή της Π.Α.Σ.Κ. -Δ.Υ. που ψηφίστηκε στο συνέδριο της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2004."
ΑΘΗΝΑ - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

"Οργανωτική Διάρθρωση της Π.Α.Σ.Κ. -Δ.Υ. που ψηφίστικε στο συνέδριο της που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Ιουνίου 2004."
ΑΘΗΝΑ - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

"Οι Θέσεις - Προτάσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στους εργαζόμενους της Τ.Α. ενόψει του 32ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. "
Καλλιθέα Χαλκιδικής - Τρίτη 13 Μαϊου 2003

" ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Θέσεις - Συμπεράσματα-Προτάσεις της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. στους εργαζόμενους της Τ.Α. ενόψει του 32ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας "
ΑΘΗΝΑ - ΜΑΪΟΣ 2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΦΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 30ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΧΙΟΣ - 16,17 ΚΑΙ 18 ΜΑΪΟΥ 2001

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 31ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΑΘΗΝΑ - 25 ΚΑΙ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002