ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΣH ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
210 5288607
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
210 5288605
  ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
210 5288 603
  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
210 5288649
  FAX  
210 5247019
  FAX  
210 5243 804
ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
210 5288 610
  EΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
210 5288 611
  ΚΕΠΥΟ - EXTRE ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
210 5288 618
  ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
210 5288 616
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
210 5288 619
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
210 5288 614
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
210 5288 613
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
210 5288 611
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
210 5288 615
ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΓΑΘΗ
210 5288 602
  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΓΑΘΗ
210 5288 602
  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
210 5288 633
  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
210 5288 630
  ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
210 5288 632
 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ -
ΑΝΑΘ. ΑΠΟΝΟΜΩΝ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
210 5288 629
 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
210 5288 631
  ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
210 5288 626
  ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
210 5288 627
  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
210 5288 634
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
210 5288 603
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
210 5288 642
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
210 5288 647
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
210 5288 643
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
210 5288 641
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΙΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ
210 5288 645
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
210 5288 646
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.
210 5288 645
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΙΜΗΛΙΑ
210 5288 642
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΜΤΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
210 5288 640
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΛΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
210 5288 604
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.
210 5288 654
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΣΑΓΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
210 5288 653
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. -
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΖΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
210 5288 606
  ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΛΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
210 5288 655
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
210 5288 601
  ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
210 5288 624
  ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
210 5288 621
  ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
210 5288 623
  ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
210 5288 620
 
ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ
ΔΟΥΓΚΑ ΑΛΕΞΙΑ
210 5288 625
 
ΧΕIΡΙΣΤΕΣ  Η/Υ
ΠΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
210 5288 628