Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Τηλέφωνα

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΚΑΡΟΛΟΥ 24 - 104 37- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5229 512 - FAX: 210 5247 633
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Γ. ΨΥΛΛΑ 2 - 105 57- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1616 900 - FAX: 210 3246 165
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ 12 – 151 23 – ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6871 706 – FAX: 210 6871 769
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 – 1Ο5 57 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3275 000 - FAX: 210 3275 043
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10 – 106 79 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3250 300 – FAX: 210 3250 307
Ο.Γ.Α.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 - 101 70 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3322 100 - FAX: 210 3841 214
ΕΛ.Γ.Α.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 45 - 115 10 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7490 400 - FAX: 210 7490 282
Α.Σ.Ε.Π.
ΠΟΥΛΙΟΥ 6 - 115 10- ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1319 100 - FAX: 213 1319 187
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77 - 104 36 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5214 600 - FAX: 210 5214 666
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60 - 117 42 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 2158 800 – FAX: 213 2158 809
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΛΚΟΝΔΥΛΗ 17 – 104 32 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 1306 600 – 210 1306 800
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 - 106 78 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 213 2147 500 - FAX: 210 3820 807
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
ΛΙΟΣΙΩΝ 143 & ΘΕΙΡΣΙΟΥ 6 - 104 45 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8200 100 - FAX: 210 8200 222
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 4 & ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ – 105 55 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3310 080 – FAX: 210 3310 083
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.)
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α – 106 81 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3327 710 – FAX: 210 3304 452
 

Links

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Ε.E.T.A.A. Α.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ι.Τ.Α.)
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.A.E.Δ.)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ι.Υ.Α.Ε.)
feedback
x