ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Για να είναι αρμονική η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και για να είναι καλύτερη η εξυπηρέτηση σας πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προτού επισκεφθείτε συμβεβλημένους Ιατρούς να το επιβεβαιώνετε τηλεφωνικώς προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και να απευθύνεστε στην ανάλογη με την πάθησή σας ειδικότητα.