ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις του Δ.Σ.

"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (7/2013) ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Π.Α.Δ.-ΤΟΜΕΑ Υ.Δ.Κ.Υ. (ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Α30/472/8/18-1-2013
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1506/15-1-2013
"Εγκύκλιος του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για την φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2003".
Αρ.Πρωτ.: 18384/12-5-2003
"Εγκύκλιος του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ για το επίδομα Λουτροθεραπείας- Αεροθεραπείας- Εισπνευσιοθεραπείας για το έτος 2003".
"Θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. έτους 2003 των εν ενεργεία υπαλλήλων και των προστατευόμενων μελών τους και χορήγηση ενιαίου εντύπου συνταγών φαρμάκων".
Αρ.Πρωτ.: 1587/13-1-2003
Απόφαση 171/92 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Περί χορηγήσεως αναλώσιμου υλικού, γυαλιών κλπ"
Απόφαση 254/93 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών για τα έξοδα κηδείας"
Απόφαση 447/94 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Έγκριση για κοστολόγηση συντηρητικών υγρών φακών επαφής καθώς και δαπανών συντήρησης αυτών"
Απόφαση 121/96 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Αναπροσαρμογή τιμών στις ελαστικές κάλτσες, ακουστικά βαρηκοίας και φακούς επαφής"
Απόφαση 462/97 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Έγκριση για αύξηση εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών εντός της πόλης που διαμένουν".
Απόφαση 37/01 του Δ.Σ. του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
"Ασφάλιση προσωπικού καθαριότητας στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ".