ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Οι τιμές που ισχύουν σε διάφορες ΠΑΡΟΧΕΣ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. είναι οι πιο κάτω: