ΤΑΜΕΙO ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Επικοινωνία

Ηπείρου 38 και Αχαρνών - 104 33- Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 8215237 - 210 8217892 - 210 8217801
FAX: 210 8218129