ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Σ.Ε. ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε Ο.Τ.Α. ΣΥΝ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 31ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.


Κύριε Υφυπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, κύριε Γενικέ Γραμματέα της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., συνάδελφε Πρόεδρε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., φίλοι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι,


Ξεκινάνε σήμερα, εδώ στην ΑΘΗΝΑ, οι εργασίες του 31ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
Βρισκόμαστε πάλι σ' ένα συνέδριο όμως για να συζητήσουμε την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Σ.Κ. των Ο.Τ.Α., σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους μια και οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση αλλά και η δραματοποίηση των προβαλλόμενων σεναρίων για το μέλλον ύστερα από την τρομοκρατική επίθεση στις Η.Π.Α., κάθε άλλο παρά αισιόδοξες και ελπιδοφόρες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. έχει ως κεντρικό στόχο την μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων στην Τ.Α., τη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και των φορολογικών Βαρών, την προώθηση αναπτυξιακής πολιτικής με στόχο την συνεχή αύξηση των ρυθμών του Α.Ε.Π., για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, για ενίσχυση της απασχόλησης, για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας αλλά και της αξιοκρατικής εξέλιξης.
Την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς μείωση των συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας και φαλκίδευση των επικουρικών συντάξεων, είναι η ώρα που το κράτος πρέπει ν' αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους εργαζόμενους.
Αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων Ο.Τ.Α. σ' ένα ευρύ πρόγραμμα αποκεντρωμένης λειτουργίας του κράτους.
Για να προχωρήσει η αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Γι' αυτό χρειάζεται διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των αιρετών όσο των εργαζομένων και είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η ίδρυση της ανεξάρτητης σχολής επιμόρφωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συγχρόνως πρέπει να προσελκύσουμε και το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσουμε ν' ανταποκριθούμε στις ολοένα σημαντικές και αυξημένες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Τ.Α.

Γι' αυτό η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α. μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από μια δομή που θα καλύπτει όλο το φάσμα, γι' αυτό απαιτείται η μεταφορά των λειτουργιών που έχουν εκχωρηθεί σε Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. στους Οργανισμούς των Δήμων, και να σταματήσει η αλόγιστη και χωρίς διαφάνεια ίδρυση και λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Να προχωρήσουμε στις πολιτικές προσωπικού, και να εφαρμοσθούν οι νόμοι, και να καταργηθεί ο θεσμός των εκτάκτων.

Οι προσλήψεις του τακτικού και εποχιακού προσωπικού να γίνεται με τη διαδικασία του Ν. 2190/94 και σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α.
Να προχωρήσουμε στη ριζική αναδιάρθρωση του μισθολογίου με την ενσωμάτωση στους Βασικούς μισθούς των επιδομάτων για να έχουμε υψηλούς βασικούς μισθούς και υψηλές συντάξεις.

Να εφαρμόσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη νομοθεσία και τις οδηγίες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ για τα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, μια και τα προβλήματα στο χώρο μας είναι και πολλά και σοβαρά.

Συγχρόνως με όλα αυτά, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα που μας έχουν φέρει σε αμυντική θέση για να αποτρέψουμε τις πολύμορφες επιθέσεις που έχουμε δεχτεί τόσο στο εισόδημα μας όσο και στα θεσμικά μας ζητήματα.

Χρόνια, οι προσπάθειες για βελτίωση των δεικτών της οικονομίας με στόχο την υπαγωγή μας στην Ο.Ν.Ε. χρησιμοποιήθηκε ως άλλοθι για τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα η εισοδηματική πολιτική που εφαρμοζόταν να την πληρώνουν πάντα και αποκλειστικά οι εργαζόμενοι, χωρίς να φέρουν και καμία ευθύνη για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Όταν μάλιστα οι μισθοί των εργαζομένων στο Δημόσιο, είναι απαράδεκτα χαμηλοί, και υπολείπονται του σημερινού κόστους ζωής, που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Άρα ο στόχος μας είναι η σύγκλιση των μισθών μας με τους Ευρωπαϊκούς μισθούς μια και η σύγκριση πλέον μ' αυτούς μόνο απογοητευτική είναι.

Ερχόμενοι στα δικά μας κλαδικά προβλήματα, σ' ένα χώρο όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που συνεχώς αναπτύσσεται απαιτείται η ύπαρξη αυτού του έμψυχου υλικού που θα μπορέσει ν' απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.
Απαιτεί προσωπικό, εξοπλισμένο, με σύγχρονα εφόδια, που θα βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση.

Κυρίες και Κύριοι,

Χωρίς ν' αρνείται κανένας ότι υπήρξαν λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα του κλάδου, ως αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων του σ.κ., δεν παύει οι εργαζόμενοι στην Τ.Α. να εξακολουθούν να έχουν τα επιμέρους προβλήματα του χώρου τους.
Δυστυχώς, οι δεσμεύσεις της νέα πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και ζητήματα όπως:

- Η καταβολή του ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
- Η τακτοποίηση του προσωπικού που εξαιρέθηκε από το Ν. 2839/2000.
- Η αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου από 1.500.000 Δρχ. σε 3.000.000 Δρχ.
- Η νομοθετική ρύθμιση του ασφαλιστικού προβλήματος των εργαζομένων στους πρώην κρατικούς παιδικούς σταθμούς.
- Η συγκρότηση της Επιτροπής για την σύνταξη ενός νέου και σύγχρονου Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
- Η αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού, ο οποίος πρέπει να γίνεται όπως των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
- Το ζήτημα της λειτουργίας αλλά και της αλόγιστης ίδρυσης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Τ.Α. στις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
- Η υλοποίηση της συμφωνίας για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
- Τα ζητήματα επιμόρφωσης του προσωπικού αλλά και των αιρετών με την ίδρυση Ανεξάρτητης σχολής για την Τ.Α.
- Η αντιμετώπιση των πρόσθετων εργασιών που ανατίθεται στους Ο.Τ.Α.

Γι' αυτό πρέπει ΑΜΕΣΑ η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις παραπάνω δεσμεύσεις που η ίδια ανέλαβε και βέβαια όλη αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί στους εργαζόμενους κλίμα αβεβαιότητας και έλλειψη εμπιστοσύνης.

Με την αναγκαία από τη μεριά μας αναφοράς σ' ορισμένα από τα προβλήματα του κλάδου, πιστεύουμε ότι και η σημερινή δημόσια δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου για την ΑΜΕΣΗ υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την σημερινή παρουσία σας και να σας δηλώσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, αλλά και για ένα σ.κ. που θα είναι κινητήριος μοχλός στις αλλαγές της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της κοινωνίας.
Και σ' αυτά θα προχωρήσουμε ασυμβίβαστα και χωρίς υποχωρήσεις με βάση τις αρχές μας.

Σ' ευχαριστώ πολύ