ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε.- Ο.Τ.Α.