ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
συν. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΗ,
Γραμματέα της Σ.Ε. της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
και Προέδρου της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
στο 5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣΑΒΒΑΤΟ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002


Από μέρους της Γραμματείας της Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Υ. χαιρετίζω το συνέδριό σας.
Θέλω επίσης να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την λύπη του συντρόφου μου Σ. Παπασπύρου που αδυνατεί να είναι μαζί σας λόγω υποχρέωσης εκτός Αθήνας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το επίπεδο εξέλιξης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας κατοχυρώνει μέρα με την ημέρα ένα αυτόνομο ρόλο για τα συνδικάτα, νέες, διαφορετικές, ανοικτές σχέσεις και διαδρομές για τις παρατάξεις.
Στα σύγχρονα προβλήματα, την παγκοσμιοποίηση, την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προβλήματα Ειρήνης, φτώχειας και κοινωνικών ανισοτήτων οι αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, η ανάγκη κινητοποίησης των εργαζομένων κυριαρχεί και περιθωριοποιεί τα τείχη των πολωτικών και αδιέξοδων αντιπαραθέσεων.
Η ανάγκη για πραγματική, κοινωνική σύγκλιση στην Ε.Ε., η υπερώριμη αναγκαιότητα για συναίνεση και ευρύτερη αποδοχή, επεξεργασία πολιτικών αύξησης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμισης του ρόλου των εργαζομένων και κατοχύρωσης των θεσμών αποκέντρωσης αποτελεί πρόκληση για υπερβάσεις, γόνιμη συνεργασία, ανοιχτή σχέση ανταλλαγής απόψεων χωρίς σκοπιμότητες και υστερόβουλες σκέψεις.
Είναι προφανές ότι οι ιδεολογικές συντεταγμένες των παρατάξεων μας είναι διαφορετικές. Στην μάχη και τον αγώνα του ασφαλιστικού κινηθήκαμε όλοι μαζί με συνεννόηση και εμπιστοσύνη στην χάραξη και εφαρμογή της νικηφόρας τακτικής, των συνδικάτων. Το ίδιο επιχειρούμε στο μισθολόγιο, το ίδιο πρέπει να πετύχουμε στην Δημόσια Διοίκηση, γιατί οι δύο παρατάξεις έχουν την δυνατότητα από την διασταύρωση ιδεών και πρακτικών στην θεσμική λειτουργία των συνδικάτων να ενισχύσουν και τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και την διαπραγματευτική δύναμη και την ενότητα των εργαζομένων.
Κύρια όμως έχουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα για την διατήρηση ανοιχτού και συνεχούς του διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, με ισοτιμία, ποιότητα και θετική σύνθεση για τους εργαζόμενους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η διαχρονική μεταπολιτευτική εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος στην χώρα μας είχε θετικά και αρνητικά στις σχέσεις με τις παρατάξεις και τα κόμματα.
Σήμερα και παρά το γεγονός ότι πολλοί πίστευαν ότι τα κινήματα και οι εργαζόμενοι περιθωριοποιήθηκαν, προβάλλουν νέες δυνατότητες για την μαζικότητα, των αναζωογόνηση των συνδικάτων. Αυτό δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, η συλλογική δράση επανέρχεται και θα ενισχύεται όσο οι υπερεθνικές δομές και εξελίξεις διαμορφώνουν κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας.
Τα συνδικάτα θα είναι και στο μέλλον δύναμη εγγύησης για τους εργαζόμενους, δύναμη προόδου για την κοινωνία.
Τις αγωνίες, τις προσδοκίες των εργαζομένων αλλά και τις ευκαιρίες για ανανέωση των σχέσεων πρέπει από κοινού να τις αξιοποιήσουμε, να τις προωθήσουμε, να τις δικαιώσουμε.
Είναι ανάγκη τους αναγκαίους οργανωτικούς και πολιτικοσυνδικαλιστικούς επαναπροσδιορισμούς να τους τολμήσουμε.
Σήμερα στο επίπεδο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με διαφορετική δυναμική εξελίσσεται η συμμετοχή των δύο παρατάξεων στα διακριτά αξιώματα κύρια όμως στην λειτουργία και σύντομα θα αποτυπωθεί στην διαδρομή και την προοπτική της στρατηγικής σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ανοιχτή λειτουργία, ανοιχτή δράση, είναι στόχοι που εκφράζουν και την δική σας παράταξη και πρέπει να τύχουν πιο δυνατής υποστήριξης.
Είναι επόμενο, ώρα, οι δύο παρατάξεις πέρα από την επικοινωνία στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως γίνεται και με τις άλλες παρατάξεις, ευθέως και ανοιχτά να αναβαθμίσουν τις δημοκρατικές σχέσεις διαλόγου. Θα πρότεινα να ορίσετε ένα χρόνο που να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση για επίσκεψη και συζήτηση στα γραφεία της Π.Α.Σ.Κ.- Δ.Υ.
Είναι ώρα που τα βήματα πρέπει να είναι διαφορετικά από το χθες για να κατοχυρώνουν με την συμβολή όλων μας το σήμερα και το αύριο για τους εργαζόμενους.