ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2004

Προς:
Τα μέλη της
Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.
που είναι αντιπρόσωποι
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύντροφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί με το από 17-9-2004 έγγραφό μας η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιεί το 32ο Τακτικό Συνέδριό της.
Σύμφωνα με την προκήρυξη το 32ο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2004 στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο “NOVOTEL” (Μιχ. Βόδα 2-4 • Αθήνα).
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και τις δαπάνες μετάβασης, διανυκτέρευσης, ημερησίων εξόδων και επιστροφής συνέδρων, σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας το με αρ. πρωτ.: 457/29-10-2004 έγγραφο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το με αρ.πρωτ.: 1102/3-11-2004 έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύντροφοι,
Η ολομέλεια των αντιπροσώπων της Π.Α.Σ.Κ.–Δ.Υ. στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2004 αλλά ημέρα που θα καθοριστεί μετά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι όλοι οι αντιπρόσωποι στο 32ο Τακτικό Συνέδριό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους:

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
2. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της Σ.Ε. της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.