Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2002


Προς:
Τα μέλη της
Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 10.00 ΠΡΩΙ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΑΘΗΝΑ o ΣΟΛΩΜΟΥ 13 - 15 o ΑΙΘΟΥΣΑ Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Υ.


Καλούμε τα μέλη της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 στις 10.00 το πρωί στην αίθουσα της Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Υ. (Σολωμού 13 - 15 o Αθήνα).
Στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ παίρνουν μέρος τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α., οι Συντονιστικές Επιτροπές των Α'/θμίων ΠΑΣΚΕ, τα εκλεγμένα μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβαθμίων σωματείων που είναι μέλη της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α., οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας στα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Σας κάνουμε γνωστό ότι τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τον καθένα σύνεδρο ή την κατά τόπο παράταξη.
Απαραίτητη είναι η παρουσία όλων των συντρόφων διότι δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ λόγω ελλείψεως απαρτίας, διότι θα επιβαρύνει οικονομικά τους συντρόφους.
Όσοι σύντροφοι παραλαμβάνουν την αλληλογραφία της παράταξης παρακαλούνται να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης στο σύλλογό τους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ είναι τα πιο κάτω:
1. Πολιτική Εισήγηση.
2. Συνδικαλιστική εισήγηση.
3. Ενημέρωση - Απολογισμός.
4. Κανονισμός Λειτουργίας της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
5. Οργανωτικό - Καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

Σύντροφοι,

Σε μια δύσκολη περίοδο όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της ιδιώτευσης και η υποβάθμιση των συλλογικών μορφών έκφρασης και δράσης, η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ της παράταξής μας με τη συζήτηση που θα γίνει και τις αποφάσεις που θα πάρει, πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία για οργανωτική ανασυγκρότηση της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. και θα αναδείξει τη δική μας πρόταση και άποψη για την οργανωτική πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος των Ο.Τ.Α. αλλά και γενικότερα του Δημοσιοϋπαλληλικού σ.κ.
Και είναι σίγουρο ότι θα αποδείξει ότι η πρωτοπόρα δύναμη ευθύνης που μας δίνουν οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους είναι παράλληλα και δύναμη προοπτικής.


Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2002

Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματεία της Σ.Ε. της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.