ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.


Προς:
Τα μέλη
της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Υ. o ΣΟΛΩΜΟΥ 13 - 15 o ΑΘΗΝΑ o 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2002 και ώρα 6.00 το απόγευμα σε συγκέντρωση, στα γραφεία της Π.Α.Σ.Κ. - Δ.Υ. (Σολωμού 13-15 o Αθήνα o 1ος όροφος) των μελών και φίλων της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. στο Νομό Αττικής με θέματα:

1. Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Πορεία κλαδικών αιτημάτων.

3. Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό.

4. Ο νέος Νόμος για τις Προσλήψεις.

Στην Παναττική συγκέντρωση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη και φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. που λειτουργούν στους πρωτοβάθμιους συλλόγους και είναι μέλη των Δ.Σ., οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και τα μέλη των Σ.Ε. των τοπικών Π.Α.Σ.Κ.Ε.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2002

Η Γραμματεία της Συντονιστικής
Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.